Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns sekretariat / Sekretariat biblioteka / Bibliothek rěč / Sprache "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule stawizny šule 2 Geschichte der Schule Geschichte der Schule 2 šulska nowina 1 šulska nowina 2 šulska nowina 3 Schulzeitung 1 Schulzeitung 2 Schulzeitung 3 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten šulerjo pisaja 2 šulerjo pisaja 3 impresije / Impressionen Dźeń wotewrjenych duri Akcija "Lipjo" "Warimy z Tomašom" pućowanski dźeń 6 póstnicy 2018 sportujemy  hodowny projekt wysokoskok z hudźbu "Do swěta my pojědźemy" Wuměna z Mělnikom 2016 sněhakowarske lěhwo 2018 cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt Anerkennung Weltkulturerbe Kriterien für die Anerkennung Beispiele materielles Erbe immaterielles Erbe Sorben als Welterbe Schülermeinungen zum Thema Schülermeinungen zum Thema UNESCO AGENDA Armut und Bildung Hunger und Geschlechtergleichheit Deutsch-Afrikanische Jugendakademie kontakt 

šulska nowina 1

Pjatk, dnja 16. róžownika 2018 podachmy so my, šulerjo 8., 9. a 10. lětnika napjeći a połni wjesela z busom do Lipska na knižne wiki. Kóžde třeće lěto wobdźěla so starše rjadownje našeje šule na tutych wikach. Prěnje stejnišćo, kotrež wopytachmy, bě serbske stejnišćo Ludoweho nakładnistwa Domowiny. Informowachmy so tam wo knižnych nowowudaćach w serbskej rěči.Po tym rozhladowachmy so samostatnje w mjeńšich skupinkach w pjeć hoberskich halach, w kotrychž běchu 2943 wustajerjow z 43 krajow zastupjenych. Rumunska bě lětsa hóstny kraj na Lipščanskich wikach.Wočakowanja šulerjow, prominentne wosoby zetkać, sej mnoho informacijow sobu domoj wzać abo sej cyle jednorje jenož čas za wobhladanje a čitanje knihow wzać, so k wjetšemu dźělej spjelnichu.Tón abo tamny sej samo knihu kupi. Po dołhim, napinacym, ale tež informatiwnym dnju podachmy so z busom zaso domoj.Dźakujemy so wutrobnje našej wučerce němčiny knjeni Bětnarjowej kaž tež knjeni Hajnowej a knjezej Wornarjej, kotřiž nas na tutej ekskursiji přewodźachu.Rafaela Domaškec

Wopyt knižnych wikowSerbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz