Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns sekretariat / Sekretariat biblioteka / Bibliothek rěč / Sprache "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule stawizny šule 2 Geschichte der Schule Geschichte der Schule 2 šulska nowina 1 šulska nowina 2 šulska nowina 3 Schulzeitung 1 Schulzeitung 2 Schulzeitung 3 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten šulerjo pisaja 2 šulerjo pisaja 3 impresije / Impressionen Dźeń wotewrjenych duri Akcija "Lipjo" "Warimy z Tomašom" Adwentny woleybulowy tuněr póstnicy 2018 sportujemy  hodowny projekt wysokoskok z hudźbu "Do swěta my pojědźemy" Wuměna z Mělnikom 2016 sněhakowarske lěhwo 2018 cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt Anerkennung Weltkulturerbe Kriterien für die Anerkennung Beispiele materielles Erbe immaterielles Erbe Sorben als Welterbe Schülermeinungen zum Thema Schülermeinungen zum Thema UNESCO AGENDA Armut und Bildung Hunger und Geschlechtergleichheit Deutsch-Afrikanische Jugendakademie kontakt 

šulska nowina 2

“Znajeće hižo...?” (5)Dźensa předstajimy Wam šulerku 10. lětnika.mjeno: Suchecpředmjeno: Dawina*25.07.2000 we Worklecach- wopyta serbsku zakładnu šulu w Chrósćicach-hobbyje: rysować, fotografować, rejowaćDawina molowaše hižo jako dźěćo rady. To so hač do dźensnišeho změniło njeje. W bliskosći Dawiny so kóždy “prózdny blak” do molowankow přeměni. Jeje inspiracije přińdu njejapce. Tak nastanje druhdy z móličkej smužki fantastiska twórba. Tež za čas jeje praktikuma w 9. lětniku pola DDV (Dresdner Druck- und Verlagshaus) w Drježdźanach móžeše so Dawina tak prawje kreatiwnje “wucychnować”. Na wšelakich polach wupruwowa nadawki medijoweje wuhotowarki. Tak zhotowi na přikład flyery, wizitowe kartki a wobdźěła wobrazy za firmu. Najlěpje pak so jej doma moluje, najradšo z wołojnikom. Tak nastanu najwšelakoriše mólby, mjez druhim tu zwobraznjena “Pupila čłowječeho wóčka”.Tola nima přeco lóšt, pisak přez łopjeno rejować dać a wěnuje so tuž tež dalšim hobbyjam. Tak skutkuje w jeje swobodnym času jako rejowarka w Smjerdźečan rejowanskej skupinje sobu abo fotografuje. Před kameru ma najhusćišo přećelow abo swójbnych.W přichodźe widźi so w kreatiwnym powołanju. Tuž přejemy jej wjele zboža a dale dobre ideje. naprašowała so: Melanie HajnkecSerbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz