Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule Geschichte der Schule šulska nowina 1 Schulzeitung 1 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten impresije / Impressionen "Do swěta my pojědźemy" cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt kontakt Sustainable Development Goals 

šulska nowina 2

“Znajeće hižo...?” (5)Dźensa předstajimy Wam šulerku 10. lětnika.mjeno: Suchecpředmjeno: Dawina*25.07.2000 we Worklecach- wopyta serbsku zakładnu šulu w Chrósćicach-hobbyje: rysować, fotografować, rejowaćDawina molowaše hižo jako dźěćo rady. To so hač do dźensnišeho změniło njeje. W bliskosći Dawiny so kóždy “prózdny blak” do molowankow přeměni. Jeje inspiracije přińdu njejapce. Tak nastanje druhdy z móličkej smužki fantastiska twórba. Tež za čas jeje praktikuma w 9. lětniku pola DDV (Dresdner Druck- und Verlagshaus) w Drježdźanach móžeše so Dawina tak prawje kreatiwnje “wucychnować”. Na wšelakich polach wupruwowa nadawki medijoweje wuhotowarki. Tak zhotowi na přikład flyery, wizitowe kartki a wobdźěła wobrazy za firmu. Najlěpje pak so jej doma moluje, najradšo z wołojnikom. Tak nastanu najwšelakoriše mólby, mjez druhim tu zwobraznjena “Pupila čłowječeho wóčka”.Tola nima přeco lóšt, pisak přez łopjeno rejować dać a wěnuje so tuž tež dalšim hobbyjam. Tak skutkuje w jeje swobodnym času jako rejowarka w Smjerdźečan rejowanskej skupinje sobu abo fotografuje. Před kameru ma najhusćišo přećelow abo swójbnych.W přichodźe widźi so w kreatiwnym powołanju. Tuž přejemy jej wjele zboža a dale dobre ideje. naprašowała so: Melanie HajnkecSerbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz