Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule Geschichte der Schule šulska nowina 1 Schulzeitung 1 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten impresije / Impressionen "Do swěta my pojědźemy" cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt kontakt Sustainable Development Goals 

domowy porjad

Domowy porjad

A. Powšitkowne zasady šulskeho dnja- Wobchadna rěč je serbšćina.- Chcemy zhromadnje wuknyć, tohodla přińdźemy dypkownje, na wučbu přihotowani a porjadnje zdrasćeni do šule.- Wobchadźamy mjezsobu zdwórliwje a akceptujemy druheho.- Wobchowamy dobru disciplinu, njewobškodźamy inwentar a njehanjamy po rjadownjach a chódbach.- W šuli a na šulskej ležownosći njekurimy, njepijemy alkohol a njewužiwamy wopojenske srědki.- Handyje so w šulskich rumnosćach a na šulskej ležownosći njewužiwaja(k tomu słuša telefonowanje, pisanje SMS, fotografowanje, natočenje wobraza a zwuka).- Elektroniske nastroje (mp 3-player a podobne) so docyła njewužiwaja.- W šulskim twarjenju chodźimy w domjacych črijach.- Přeńdźenja přećiwo domowemu porjadej so po §39 šulskeho zakonja chłostaja (handyje so sćazaja). B. Wotběh dnja- Rano čakamy na našim šulskim dworje wyšeje šule (wo wuwzaćach rozsudźi dohladowacy wučer). Wužiwamy jenož zachodaj mjezychódby.- Po předklinkanju dźemy do rjadownjow a přihotujemy so na hodźinu.- Wučba započina so w 7.35 hodź.- Wučer zahaji a skónči hodźinu dypkownje.- Zamołwity šuler přizjewi falowacych šulerjow w sekretariaće do 8.00 hodź.- Dwórske přestawki: - snědanje – na najkrótšim puću won a nutř - wobjed – na najkrótšim puću won a nutř - wo přebywanju w mjezychódbje rozsudźi dohladowacy wučer - šulerjo, kotřiž doma wobjeduja, wotzjewja so pisomnje pola rjadowniskeho wučerja- Wučer postaji, hdy so wokna w rjadownjach wočinja.- We wulkimaj přestawkomaj so swěca hasnje.- Za wopyt techniskeho centruma podadźa so šulerjo jenož z dowolnosću zamołwiteho wučerja samostatnje do centruma.- Po poslednjej hodźinje (hlej plan na durjach) so stólcy horje staja. Swěca so hasnje a wokna so začinja.- Po šuli so při busu nastupimy, při dlěšim čakanju přebywamy na mjezychódbje.- Wšitcy šulerjo wupušća po poslednjej hodźinje šulsku ležownosć.- Sportowe drasty so na kónc tydźenja sobu domoj wzaja.Serbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz