Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns sekretariat / Sekretariat rěč / Sprache biblioteka / Bibliothek "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule stawizny šule 2 Geschichte der Schule Geschichte der Schule 2 šulska nowina 1 šulska nowina 2 šulska nowina 3 Schulzeitung 1 Schulzeitung 2 Schulzeitung 3 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten šulerjo pisaja 2 šulerjo pisaja 3 impresije / Impressionen UNESCO-camp 2019 Akcija "Lipjo" "Warimy z Tomašom" Adwentny woleybulowy tuněr póstnicy 2018 Póstnicy 2019 sportujemy  sněhakowarske lěhwo 2018 Naš hodowny program hodowny projekt wysokoskok z hudźbu cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt Anerkennung Weltkulturerbe Kriterien für die Anerkennung Beispiele materielles Erbe immaterielles Erbe Sorben als Welterbe Schülermeinungen zum Thema Schülermeinungen zum Thema UNESCO AGENDA Armut und Bildung Hunger und Geschlechtergleichheit Deutsch-Afrikanische Jugendakademie kontakt 

domowy porjad

Domowy porjad

A. Powšitkowne zasady šulskeho dnja- Wobchadna rěč je serbšćina.- Chcemy zhromadnje wuknyć, tohodla přińdźemy dypkownje, na wučbu přihotowani a porjadnje zdrasćeni do šule.- Wobchadźamy mjezsobu zdwórliwje a akceptujemy druheho.- Wobchowamy dobru disciplinu, njewobškodźamy inwentar a njehanjamy po rjadownjach a chódbach.- W šuli a na šulskej ležownosći njekurimy, njepijemy alkohol a njewužiwamy wopojenske srědki.- Handyje so w šulskich rumnosćach a na šulskej ležownosći njewužiwaja(k tomu słuša telefonowanje, pisanje SMS, fotografowanje, natočenje wobraza a zwuka).- Elektroniske nastroje (mp 3-player a podobne) so docyła njewužiwaja.- W šulskim twarjenju chodźimy w domjacych črijach.- Přeńdźenja přećiwo domowemu porjadej so po §39 šulskeho zakonja chłostaja (handyje so sćazaja). B. Wotběh dnja- Rano čakamy na našim šulskim dworje wyšeje šule (wo wuwzaćach rozsudźi dohladowacy wučer). Wužiwamy jenož zachodaj mjezychódby.- Po předklinkanju dźemy do rjadownjow a přihotujemy so na hodźinu.- Wučba započina so w 7.35 hodź.- Wučer zahaji a skónči hodźinu dypkownje.- Zamołwity šuler přizjewi falowacych šulerjow w sekretariaće do 8.00 hodź.- Dwórske přestawki: - snědanje – na najkrótšim puću won a nutř - wobjed – na najkrótšim puću won a nutř - wo přebywanju w mjezychódbje rozsudźi dohladowacy wučer - šulerjo, kotřiž doma wobjeduja, wotzjewja so pisomnje pola rjadowniskeho wučerja- Wučer postaji, hdy so wokna w rjadownjach wočinja.- We wulkimaj přestawkomaj so swěca hasnje.- Za wopyt techniskeho centruma podadźa so šulerjo jenož z dowolnosću zamołwiteho wučerja samostatnje do centruma.- Po poslednjej hodźinje (hlej plan na durjach) so stólcy horje staja. Swěca so hasnje a wokna so začinja.- Po šuli so při busu nastupimy, při dlěšim čakanju přebywamy na mjezychódbje.- Wšitcy šulerjo wupušća po poslednjej hodźinje šulsku ležownosć.- Sportowe drasty so na kónc tydźenja sobu domoj wzaja.Serbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz