Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns biblioteka / Bibliothek "čorna tafla"  wo našich šulerjach stawizny šule Geschichte der Schule šulska nowina 1 Schulzeitung 1 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten impresije / Impressionen Projekty / Projekte cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO AGENDA UNESCO Projekt ERASMUS kontakt 

ERASMUS

Nowy mjezynarodny projekt ERASMUS+ na našej šuliHižo někotre lěta spěchuje Europska unija projekty mjez šulemi wšelakich krajow EU. Zaměry toho su wuwiće interkulturelnych kompetencow šulerkow a šulerjow k mjezsobnej tolerancy, k zhromadnemu dźě´lu na projektach a k wuwědomjenju naslědnosće (Nachhaltigkeit) wědomeho wužiwanja a škita našeho wobswěta. Při tym hrajetej swoboda a respekt čłowjeskich prawow wažnu rólu. Medijowe kompetency šulerjow so zwyša a procesy tworjenja měnjenjow so spěchuja.Za to pytaše naša partnerska šula z Mělnika dalše šule za přewjedźenje projekta. Wězo tomu rady přizwolichmy.Zastupjene šule: 1. Zakladni skola “Jungmannowy sady” Mělnik - Čěska 2. Zakladna skola Zvolen – Słowakska 3. Serbska wyša šula RalbicyHižo w decembru přihotowachmy prěni projektny tydźeń w Mělniku, kotryž so wot 12.05.19 do 18.05.19 k temje: “Mosty mjez šulu a žiwjenjom” přewjedźe. 10 šulerjow kóždeje šule smě so tam wobdźělić a dźěła w měšanych skupinach na wšelakich nadawkach.W předpolu zahajichu šulerjo projekt z wubědźowanjom wuzwolenja loga za zhromadne dźěło, hlej wobraz. Dobył je šuler 9. lětnika z Mělnika. Dale zeznajomnichu so dźěći hižo nadrobnišo z partnerskim městom, jako wupjelnichu dźěłowe łopjeno z čěskimi nadawkami.Slědujetej po tym projektnej tydźenjej w Zvolenju (nazymu 2019) a w Ralbicach (nalěćo 2020).Serbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz