Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns sekretariat / Sekretariat rěč / Sprache biblioteka / Bibliothek "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule stawizny šule 2 Geschichte der Schule Geschichte der Schule 2 šulska nowina 1 šulska nowina 2 šulska nowina 3 Schulzeitung 1 Schulzeitung 2 Schulzeitung 3 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten šulerjo pisaja 2 šulerjo pisaja 3 impresije / Impressionen UNESCO-camp 2019 Akcija "Lipjo" "Warimy z Tomašom" Adwentny woleybulowy tuněr póstnicy 2018 Póstnicy 2019 sportujemy  sněhakowarske lěhwo 2018 Naš hodowny program hodowny projekt wysokoskok z hudźbu cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt Anerkennung Weltkulturerbe Kriterien für die Anerkennung Beispiele materielles Erbe immaterielles Erbe Sorben als Welterbe Schülermeinungen zum Thema Schülermeinungen zum Thema UNESCO AGENDA Armut und Bildung Hunger und Geschlechtergleichheit Deutsch-Afrikanische Jugendakademie kontakt 

rěč / Sprache

Alfons FrenclŠula a rěčeHdyžkuli je něchtó ze staršich abo druhi wopytar po šulskej chódbje ducy do sekretariata, móže za čas šulskich hodźin słyšeć wučerjow wukładować we wšelakich rěčach, a šulerjo jim runje tak wotmołwjeja. W prěnim rjedźe wězo serbsce a němsce. Ale hižo z najmjeńšich lětnikow činja prěnje kročele „to speak English”. Šulerjo pak, kotřiž (abo jich starši) sej přidatnje přeja hišće šěrši a snano bóle mnohostronski horicont do swěta, prócuja so tež takle z někim so dorozumić: „Mluvím český” abo „Ja goworju po-russki”. – Jedna so tu potajkim snadź wo mału babylonisku měšeńcu rěčow na našej šuli?Serbšćina ma tu swoje městno, dołhož je w Ralbicach hižo rěč wo jednej šuli. A to je z wěstosću z lěta 1685. Serbšćina je dźěl našeho žiwjenja, nam wot prjedownikow přepokazany wosebity dar. Wona je róžkowny kamjeń našeho sebjezrozumjenja abo identity. Ale z tymle darom je kaž z kóždym talentom. Wón chce nałožowany a wužadany być. Tuž je to je zdobom zawdawk, kiž ma so swěru hladać a wosebje tež přez šulu zamołwiće dale posrědkować. - Němčina zaso je rěč stata, w kotrymž smy žiwi. Wona je nam samozrozumliwy srědk dorozumjenja a komunikacije z ludźimi našeho kraja, z kotrymiž sej dźělimy susodstwa a wjetšina našich šulerjow pozdźišo tež wšědny dźěłowy dźeń. W přirodowědnych předmjetach so zwjetša němsce wuwučuje. Za strowe sebjewědomje je dobre wobknježenje wobeju rěčow jara trěbne a wužitne.Młodym ludźom dźensa njemóže so nadosć doporučeć, zo zdźěłany čłowjek znajmjeńša dwě rěči wobknježi. Haj, Serb z Łužicy samo tři rěče. W našim padźe serbšćinu jako maćernu rěč, za kotruž pak měł w prěnim rjedźe hižo staršiski dom dobre zakłady połožić. Z našej takrjec druhej maćernej rěču wšak młody čłowjek wot najzažnišich lět wšudźe dokoławokoło wšědnje z medijow a druhich přiležnosćow bjez wosebitych ćežow wotrosće. A k tomu potom jednu dalšu mjezynarodnu rěč. Hižo spočatk sydomdźesatych lět, takrjec z natwarom noweje Ralbičanskeje šule, smy tehdy nimo obligatoriskeje rušćiny započeli běžnje jendźelšćinu podawać. „Do you speak English?” – tute prašenje wě mjeztym mnohi z našich bywšich šulerjow z dobrymi nazhonjenjemi we swěće abo na dźěłowym městnje wjazać.Na škodu pak našej šulskej młodźinje njeje, hdyž damy jej dale hač přez płót abo mjezy tež k narańšim a južnym susodam hladać. Wjac hač 250 milionow ludźi, někak 3,5 % swětoweho wobydlerstwa, wot Adrije hač k pobrjoham Ćicheho oceana rěči jednu słowjansku rěč. A jedna z jeje hałžkow je serbšćina. Naša mjenje abo bóle přinarodźena dwurěčnosć je bjezdwěla duchowne bohatstwo – šansa a wužadanje pak wosebje tež za našu šulu.Serbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz